De Sleutel

Verliesbegeleiding

Rouw is de achterkant van de liefde

 

Je kunt bij rouw- en verliesbegeleiding denken aan bijvoorbeeld het verlies van een dierbare, verlies van een baan, echtscheiding, ziekte, uit huis gaan van je kinderen, met pensioen gaan.

Dit verlies brengt vaak allerlei gevoelens teweeg zoals ontkenning, angst, boosheid, spijt, verdriet, maar ook gevoelens van verwarring of van in de steek gelaten zijn. Er lopen vaak verschillende gevoelens door elkaar heen. Bij iedereen uit zich dit weer anders.

Soms kan het fijn zijn om hier ondersteuning bij te krijgen, om samen te kijken naar wat dit verlies voor je betekent en om de gevoelens een plek te kunnen geven.

In mijn begeleiding geef ik ruimte, tijd en aandacht aan mensen om zichzelf en zijn/haar weg te (her) vinden.

Naast het voeren van gesprekken maak ik gebruik van diverse creatieve werkvormen, systemisch werk en ontspanningsoefeningen. Dit omdat het soms zo moeilijk is om woorden te vinden voor al je gevoelens

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek gaan we samen kijken wat de mogelijkheden zijn en hoe nu verder.

Ik werk laagdrempelig en vind dat iedereen die het nodig heeft de mogelijkheid moet krijgen voor begeleiding. De gesprekken zijn ongeveer 1-1,5 uur. Wij stemmen samen van tevoren een bedrag af.